SPORT W WIELKIM MIEŚCIE
PIERWSZY BIEG MIKOŁAJKOWY - REGULAMIN

I BIEG MIKOŁAJKOWY – REGULAMIN

REGULAMIN

I BIEG MIKOŁAJKOWY W PARKU ŚLĄSKIM

6 GRUDNIA 2014r.
MK team_black

I. ORGANIZATOR

 Organizatorem biegu jest:

MK team Marek Witor, Klaudia Kapica

Bieg odbywa się na terenie Parku Śląskiego

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka

Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, Polska

 IICELE IMPREZY

Celem organizowanej imprezy jest:

– promocja aktywnej rekreacji wśród dorosłych i dzieci,

– propagowanie marszobiegów oraz biegów jako zdrowej formy spędzania czasu,

– wzmacnianiu więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę i rywalizację,

– propagowanie idei zdrowego trybu życia.

III.  TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU 

1. Bieg odbędzie się 6 grudnia 2014 roku na terenie Parku Śląskiego.

2. Start: godzina 11:00 Bieg Mikołajkowy dla Dzieci – reguluje go osobny regulamin.

3. Start: godzina 12:00 Główny Bieg Mikołajkowy
12:05 Nordic Walking

4. Długość trasy: bieg dla dzieci 400 m, bieg główny ok. 5 km.

5. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 60 minut dla biegaczy oraz 90 minut dla nordic walking. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:30, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane za pomocą ręcznego pomiaru  i dotyczyć będzie tylko trzech, pierwszych zawodników na mecie w danej kategorii. Pozostałym  uczestnikom biegu, czas uzyskany na mecie nie będzie mierzony.

7. Klasyfikacja zwycięzców odbywa się wg czasu brutto, liczonego od gwizdka startera.

8. Rozdanie nagród przewiduje się na godzinę 14:00, zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 15:00.

IV. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu w Biegu mają wszystkie osoby, które znajdują się na liście startowej. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

3. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Biegu Mikołajkowego.

6. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, które działać będzie w Parku Śląskim w Chorzowie, w restauracji Zielona Dolina w dniu 05.12.2014 od godziny 17:00 do 19:00 oraz w dniu zawodów 6 grudnia 2014 od godziny 8:30 do 10:30.

Pełny pakiet startowy wraz z medalem na mecie jest gwarantowany dla zawodników z numerami 1-300 (lista podstawowa) tylko w przypadku pojawienia się w biurze zawodów do godziny 10:30 w sobotę.

7. Pakiety nieodebrane przez zawodników z numerami 1-300 (lista podstawowa) do godziny 10:30 w sobotę, będą wydawane wszystkim pozostałym zapisanym zawodnikom (lista podstawowa lub rezerwowa), według kolejności zgłoszenia w biurze zawodów, aż do wyczerpania pakietów.

 V. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną do dnia 30.11.2014 do godziny 24:00 pod adresem: http://www.sportwwielkimmiescie.pl/formularzzgloszeniowy/

Osoby wpisane na listę po tym terminie nie będą mogły brać udziału w imprezie. Nie będzie także możliwości zapisania się w Biurze Zawodów w dniu imprezy.

2. Wysokość opłaty startowej wynosi 0 złotych.

3. W ramach pakietu startowego uczestnik z listy z numerami 1-300 otrzymuje:

a) numer startowy, agrafki;

b) napój i baton,

c) czapkę św. Mikołaja, która jest elementem obowiązkowym podczas biegu,

d)opaskę odblaskową,

e)medal na mecie,

f) ciepłą herbatę.

W ramach pakietu startowego uczestnik z listy z numerami powyżej 300 otrzymuje:

a) numer startowy, agrafki;

b) ciepłą herbatę.

4. Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) indywidualna mężczyzn w kategorii biegowej na dystansie 5 km,

b) indywidualna kobiet w kategorii biegowej na dystansie 5 km,

c) indywidualna mężczyzn w kategorii Nordic Walking na dystansie 5 km,

d) indywidualna kobiet w kategorii Nordic Walking na dystansie 5 km.

5. Miejsca na podium mogą zająć zarówno osoby z listy podstawowej jak i rezerwowej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 V. NAGRODY

Miejsca na podium zostaną nagrodzone zegarkami marki Timemaster ufundowanymi przez

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

oraz nagrodami niespodziankami.

Po wręczeniu nagród najlepszym zawodnikom, Organizatorzy przewidują rozstrzygnięcie konkursu „Podziel się swoim motto”. Decyzja o  przyznaniu nagród jest zależna od organizatora.

Podczas biegu będą prowadzone także wnikliwe obserwacje przez naszych sponsorów, którzy w sobie tylko znanej konkurencji przyznają nagrody niespodzianki dla wybranych zawodników.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Podczas biegu odbędzie zbiórka pieniędzy na Fundację ISKIERKA – http://fundacjaiskierka.pl/

4. Organizator nie przewiduje pryszniców na miejscu imprezy.

5. Organizator zapewnia depozyt na miejscu imprezy.

6. Miejsca parkingowe dla uczestników Biegu Mikołajkowego udostępnia Pizzeria Zielona Dolina, liczba miejsc ograniczona. Rekomendujemy zostawiać samochody również na pobliskich parkinach w Parku.
Opłata za wjazd do Parku Śląskiego w weekendy wynosi 10 zł i nie jest zależna od Organizatora.

7. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu biegu.

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

ZACHĘCAMY BY WSZYSTKIE STARTUJĄCE OSOBY ZAOPATRZYŁY SIĘ W CZAPKI MIKOŁAJA (ZA WYJĄTKIEM TYCH OSÓB Z LISTY PODSTAWOWEJ) LUB KOMPLETNE STROJE MIKOŁAJA A TAKŻE W INNE, KOJARZĄCE SIĘ ZE ŚWIĘTAMI PRZEBRANIA.

                       

ORGANIZATORZY

 

 

Komentarze (2)

  1. nastka 88 - Odpowiedz

    25/11/2014 at 12:29

    Wspaniałe wydarzenie. Jak dobrze, że ruch jest teraz w modzie i jest tak zaraźliwy. 🙂 Młodzież powinna uczyć się zdrowego trybu życia, takie akcje są na plus! zapraszam na swoją stronę zniczepromo.com.pl

  2. Lena - Odpowiedz

    02/12/2014 at 12:03

    Świetna akcja. Sport to zdrowie i powinniśmy uczyć tego nasze dzieci! Niech wiedzą co dobre. Fajny blog i zapraszam na swój http://www.portalnoclegowy.com.pl

Dodaj komentarz