NOCNE MARKI – REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI

NOCNE MARKI – REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI

ZAPISY NA BIEG DLA DZIECI ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE!

REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI

I SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI”

31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

mk

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu dla dzieci jest:

MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97, 41-100 Siemianowice Śląskie,

NIP: 6431623559, REGON: 362605790

oraz

Betina Ogon 

beti2

Partnerem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemianowicach Śląskich oraz Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich.
Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

II. CEL

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

31 Października 2015. godzina 14:00

Park Miejski w Siemianowicach Śląskich (obok rynku)

IV. DYSTANS

300 i 800 metrów – wyboru dokonuje rodzic przy zapisie dziecka

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.

W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.

Rodzice (lub opiekunowie) dostarczą podpisane następujące dokumenty:

Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.

Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

VI. ZGŁOSZENIA
Lista zapisanych dzieci do obejrzenia
TUTAJ!

VII. OPŁATA STARTOWA

Bieg jest całkowicie darmowy.

UWAGA!

Organizator wprowadza limit 100 uczestników, jednak w przypadku przekroczenia tej liczby, organizator daje możliwość startu wszystkim chętnym dzieciom. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość dosłania medali pocztą dzieciom, dla których medali zabraknie. W pierwszej kolejności medale zostaną wręczone dzieciom z numerami od 1 do 100.

ZE WZGLĘDU NA DARMOWY CHARAKTER IMPREZY I PRZEKROCZENIE LIMITU ZAPISANYCH, ZMUSZENI JESTEŚMY ZAMKNĄĆ ZAPISY DLA DZIECI. WYSTARTOWAĆ BĘDĄ MOGŁY TYLKO TE, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ NA LIŚCIE.

POZOSTAŁYCH ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA I UDZIAŁU W FESTYNIE.

VIII. PROGRAM BIEGU

Odbiór pakietów będzie możliwy od godz. 12:00

Planowany start biegu dzieci godz. 14:00 – biegi na 300 m i na 800 m następują kolejno po sobie.

Organizator zapewnia wszystkim dzieciom posiłek oraz ciepły napój po biegu.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegach dla dzieci nie będzie prowadzonych klasyfikacji. Każdy, kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal i drobny upominek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

Wszelkie pytania prosimy kierować na mail: betina.ogon88@gmail.com

logo prezydent miasta

Komentarze (0)

  Dodaj komentarz