bieg dla dzieci

SIEMIANOWICKI BIEG ŚWIETLIKÓW 25.06.2016 – REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI

SIEMIANOWICKI BIEG ŚWIETLIKÓW

BIEGI NA 200, 400 i 800 m

25.06.2016

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu dla dzieci jest:

MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97, 41-100 Siemianowice Śląskie,

NIP: 6431623559, REGON: 362605790

II. CEL

Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu.

Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

25.06.2016 godzina 13:00

Bieg i festyn świetlików odbędzie się na terenie stawu Rzęsa, który mieści się w Siemianowicach Śląskich w okolicach ulicy Świerczewskiego 84.

IV. DYSTANS

200 metrów

400 metrów

800 metrów

wyboru dokonuje rodzic przy zapisie dziecka

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć z przodu. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu. Rodzice (lub opiekunowie) odbioru pakietu startowego podpiszą następujący dokument:

„Rodzic/Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu. Zgłaszający do biegu rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu”.

VI. ZGŁOSZENIA

Chętnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie TUTAJ!! Lista startowa do obejrzenia TUTAJ!!

VII. OPŁATA STARTOWA I DANE DO PRZELEWU

Opłata startowa wynosi 15 zł. W ramach opłaty organizator gwarantuje:

– numer startowy + agrafki

– medal na mecie biegu, medal jest odlewany z szarfą sublimacyjną (taki sam medal jak w biegu głównym)

– wodę na mecie biegu

– możliwość udziału w specjalnie zorganizowanym Festynie Świetlików, w ramach którego dzieci będą miały darmowy dostęp do atrakcji, wspólnej zabawy – malowanie buziek, chusta animacyjna, unihokej na trawie a także – za okazaniem numeru startowego – możliwość zabawy na dmuchańcu.

– raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi

– zniżka 2 + 1, o której mowa w regulaminie biegu i marszu na 5 km dotyczy TYLKO  startu na 5 km czyli trójka lub więcej uczestników (rodzice/opiekunowie + dziecko) musi startować w biegu głównym by organizator uwzględnił zniżkę 🙂

UWAGA!

Organizator wprowadza limit 200 uczestników informując jednocześnie, że po zapisaniu dziecka rodzic ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej (15zł), po przekroczeniu tego terminu nazwisko zostanie usunięte z listy.

O tym, czy będzie możliwość zapisania dziecka w dniu biegu organizator poinformuje na swojej stronie SPORT W WIELKIM MIEŚCIE www.sportwwielkimmiescie.pl oraz

na stronie wydarzenia na FACEBOOKU.

Zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu lub 10.06.2016r. jednak osoby, które zapiszą się w ostatnim dniu zapisów będą zobowiązane do wysłania potwierdzenia dokonania opłaty startowej na adres: kapicaklaudia@gmail.com

DANE DO PRZELEWU:

Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Bank Millennium,

nr 08 1160 2202 0000 0000 7171 0917.

Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Bieg Świetlików

Proszę pamiętać aby przed wpłaceniem na konto zapisać dziecko na bieg.

Można dokonywać zbiorczych przelewów, proszę jednak wpisać wszystkie imiona i nazwiska w tytule przelewu.

VIII. PROGRAM BIEGU

11:00 rozpoczęcie festynu dla dzieci 11:00 otwarcie biura zawodów dla dzieci

13:00 START biegów dla dzieci na dystansie 200, 400 i 800 metrów

14:30 zakończeniu festynu dla dzieci

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegach dla dzieci nie będzie prowadzonych klasyfikacji

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair

play.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

Podanie prawidłowego numeru jest tylko i wyłącznie kwestią bezpieczeństwa. Podanie prawidłowego maila jest NIEZBĘDNE (proszę sprawdzić przed wysłaniem zgłoszenia dwa razy) i ułatwi korespondencję na linii ORGANIZATOR – ZAWODNIK

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila: kapicaklaudia@gmail.com

ulotka

NOCNE MARKI – REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI

ZAPISY NA BIEG DLA DZIECI ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE!

REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI

I SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI”

31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

mk

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu dla dzieci jest:

MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97, 41-100 Siemianowice Śląskie,

NIP: 6431623559, REGON: 362605790

oraz

Betina Ogon 

beti2

Partnerem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemianowicach Śląskich oraz Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich.
Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

II. CEL

  • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
  • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta.

III. TERMIN I MIEJSCE BIEGU DLA DZIECI

31 Października 2015. godzina 14:00

Park Miejski w Siemianowicach Śląskich (obok rynku)

IV. DYSTANS

300 i 800 metrów – wyboru dokonuje rodzic przy zapisie dziecka

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.

W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.

Rodzice (lub opiekunowie) dostarczą podpisane następujące dokumenty:

Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.

Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

VI. ZGŁOSZENIA
Lista zapisanych dzieci do obejrzenia
TUTAJ!

VII. OPŁATA STARTOWA

Bieg jest całkowicie darmowy.

UWAGA!

Organizator wprowadza limit 100 uczestników, jednak w przypadku przekroczenia tej liczby, organizator daje możliwość startu wszystkim chętnym dzieciom. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość dosłania medali pocztą dzieciom, dla których medali zabraknie. W pierwszej kolejności medale zostaną wręczone dzieciom z numerami od 1 do 100.

ZE WZGLĘDU NA DARMOWY CHARAKTER IMPREZY I PRZEKROCZENIE LIMITU ZAPISANYCH, ZMUSZENI JESTEŚMY ZAMKNĄĆ ZAPISY DLA DZIECI. WYSTARTOWAĆ BĘDĄ MOGŁY TYLKO TE, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ NA LIŚCIE.

POZOSTAŁYCH ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA I UDZIAŁU W FESTYNIE.

VIII. PROGRAM BIEGU

Odbiór pakietów będzie możliwy od godz. 12:00

Planowany start biegu dzieci godz. 14:00 – biegi na 300 m i na 800 m następują kolejno po sobie.

Organizator zapewnia wszystkim dzieciom posiłek oraz ciepły napój po biegu.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

W biegach dla dzieci nie będzie prowadzonych klasyfikacji. Każdy, kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal i drobny upominek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.
  • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
  • Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.
  • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

Wszelkie pytania prosimy kierować na mail: betina.ogon88@gmail.com

logo prezydent miasta