bieganie

I SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI – REGULAMIN I ZAPISY

REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING
„I SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI” – bieg/marsz przebierańców
31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

mk
I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:
MK TEAM, ul. Komuny Paryskiej 3/97, 41-100 Siemianowice Śląskie,
NIP: 6431623559, REGON: 362605790
Partnerem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemianowicach Śląskich oraz Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich oraz Siemianowiczanka – Betina Ogon.
Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.
Zasady biegu dla dzieci zamieszczone zostały w oddzielnym regulamin.

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU
1.Bieg i marsz odbędzie się 31 października 2015 roku na terenie Bażantarni oraz stawu „Rzęsa” w Siemianowicach Śląskich. Teren jest mieszany, głównie ścieżki leśne.
2.Start: godzina 17:30 przy stawie „Rzęsa” (do miejsca startu należy udać się piechotą Aleją Spacerową, pozostawiając samochód przy ulicy Dworskiej lub w okolicy, zawodnicy na start muszą zgłosić się do godz. 17:00.
3.Długość trasy: 5 km. (trasa nie posiada atestu PZLA)
4.Trasa będzie miała oznaczona co 1 km
5. Na trasie będą ustawieni wolontariusze, którzy kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, tacy zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani.
6.Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 minut.
7. Klasyfikacja zawodników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto.
8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie ręcznego pomiaru czasu dla 3 pierwszych zawodników kategorii OPEN kobiet i mężczyzn, w biegu i nordic walking. Na mecie ustawiony zostanie zegar, dzięki czemu zawodnicy będą mogli ocenić swój czas.
9. Organizator zapewnia punkt odżywczy na mecie.

III. UCZESTNICTWO
1. W biegu/marszu prawo startu mają osoby, które do dnia 31 października 2015 roku ukończą 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu/marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Zawodnicy poniżej 16 roku życia mogą wystartować tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu startowego osobiście. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: podpisanie upoważnienia i dostarczeniu do biura zawodów podpisanej karty startowej wraz z kserokopią dowodu osobistego osoby startującej
3. Zawodnicy biorą udział w biegu/marszu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu/marszu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „I Siemianowickie Nocne Marki”.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.
7. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym przy linii startu od godziny 15:00 do 17:00 wyłącznie w dniu zawodów.

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA
1.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: www.sportwwielkimmiescie.pl
Obowiązuje limit 300 zawodników, liczy się data wpływu przelewu na konto.

2. Wysokość opłaty startowej za bieg i marsz nordic walking uiszczona do dnia 23.10.2015r wynosi 20 zł.
30 zł. wynosi opłata uiszczona do dnia 28.10.2015r.
40 zł. uiszczona w biurze zawodów w dniu biegu.
3. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe. MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Bank Millennium, nr 08 1160 2202 0000 0000 7171 0917.
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, nazwa biegu: Nocne Marki.

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres kapicaklaudia@gmail.com
4. Osoby, które zapiszą się poza ustalonym limitem uczestników muszą liczyć się z otrzymaniem niepełnego pakietu startowego (numer startowy, posiłek, medal)
5. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.
6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
7. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, nie będą miały możliwości udziału w biegu ze względu na trudność trasy.
8. W ramach opłaty startowej za I Siemianowicki Bieg Nocne Marki uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki b) pamiątkowy medal na mecie biegu c) wodę na mecie biegu d) posiłek regeneracyjny na mecie biegu – kiełbaskę oraz bułkę.
Organizator zastrzega sobie prawo do dosłania pamiątkowego medalu na adres podany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 31.12.2015r. w przypadku gdy ilość zawodników biorących udział w Biegu przekroczy liczbę medali dostępnych na mecie Biegu w dniu imprezy.
9. Podczas I Siemianowickich Nocnych Marków będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – bieg 5 km
zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – marsz 5 km
zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi
c) Najlepiej przebrana Zawodniczka – nagroda rzeczowa
d) Najlepiej przebrany Zawodnik – nagroda rzeczowa

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane na klatce piersiowej (z przodu) lub na pasku .
2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
6. Organizator nie zapewnia szatni i natrysków
7. Organizator zapewnia depozyt jednak nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.
8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
9. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika Nordic Walking, który podczas zawodów chodzi nieprawidłową techniką. Nie dopuszcza się podbiegania – na trasie będą ustawieni obserwatorzy.
10. Zaleca się używania czołówek przez zawodników oraz dodatkowego oświetlenia np. odblasków
11. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:

a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497 mail: kapicaklaudia@gmail.com
b) Marek Witor tel. 607 825 707 mal: marek.witor@gmail.com

JEŚLI AKCEPTUJESZ REGULAMIN ZAPISZ SIĘ TUTAJ!
LISTA ZAPISANYCH – TUTAJ!

logo prezydent miasta

DO ZOBACZENIA NA STARCIE! MK team 🙂

BIEG RÓWNONOCNY W PARKU ŚLĄSKIM

Ruszyły już zapisy na ostatni start Parkowej Korony Biegów. 19 września ze Śląskiego Parku Linowego wystartuje Bieg Równonocny.

Trasa ma 5 kilometrów i jest bardzo podobna do ubiegłorocznej. Bieg jest skierowany do wszystkich. Warto jednak wystartować z lampką i odblaskowym elementem ubrania. Po biegu odbędzie się ognisko i uroczyste podsumowanie Parkowej Korony Biegów. Wtedy też poznamy najlepszych zawodników cyklu.

Opłata startowa wynosi 20 zł, a na zawodników czeka po raz pierwszy elektroniczny pomiar czasu, medal na mecie biegu i wieczorne ognisko po biegu.

Dlaczego późna pora jest dobra do biegania? Niewiele osób chodzi wtedy po Parku i jest dosyć chłodno. Jesienią i zimą coraz trudniej wyrwać się na treningi przed zmrokiem dlatego jako inaugurację sezonu jesiennego proponujemy bieg nocny który pokazuje, że po zachodzie słońca aktywność też może być przyjemna.

ZAPISY TUTAJ!

Zapraszamy, my też tam będziemy 🙂 Start o godzinie 20:00

bieg nocny

WYZWANIE PIERWSZE – PODSUMOWANIE

Co tu dużo mówić, ja schudłam 1 kg w 10 dni 🙂 Na pewno będę kontynuować poranne cardio z kilku powodów:

1. oszczędność czasu – wystarczy 30 min ćwiczeń

2. mega power od rana

3. spadek wagi

4. lepszy wygląd skóry na nogach – 8 razy jeździłam na rowerze, 2 razy biegałam

5. poranne cardio wchodzi w krew

6. po prostu chcę to robić i już 🙂

11872837_990893287628008_1191768494_n

11908175_990893247628012_300117619_n

11908190_990893270961343_1112315136_n

11909864_990868310963839_2125440904_n

11911964_990868327630504_1455130771_n

11911456_990893244294679_747427629_n

11911480_990893324294671_1460631961_n

11911661_990893320961338_1416233421_n

11912932_990893240961346_1260596560_n

11909747_990898820960788_2107158356_n

11857541_990897907627546_996414192_n

11913296_990893267628010_1158430422_n

 

11872914_990902894293714_840648138_n

 

11872852_990893250961345_518065379_n

k

Do następnego wyzwania!!!!!!

BIEG LATA I NORDIC WALKING W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zapraszają 4 lipca br. (sobota) o godz. 11.00 na „Bieg Lata i Nordic Walking”. Tradycyjnie sympatycy biegania i nordic walking przemierzą 5,5 kilometrową trasę, która niezmiennie prowadzi alejkami Parku „Pszczelnik” do Pola Golfowego przez „Bażantarnię”, staw „Rzęsa” do mety w Parku „Pszczelnik”.

Tradycyjnie również, na pierwsze 100 osób które zapiszą się na bieg czekać, będą upominki, a dla wszystkich Organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek i coś do ugaszenia pragnienia.

Zapraszamy do udziału w aktywnym powitaniu lata !

Zgłoszenia można dokonać internetowo TUTAJ

bieg

W SOBOTĘ W PARKU ŚLĄSKIM BĘDZIE GRYFNIE I KOLOROWO

GRYFNY BIEG KOLORÓW zbliża się wielkimi krokami 🙂 Mamy nadzieję, że przygotujecie na tę okazję jakąś szykowną stylizację. Powody są dwa. Pierwszy – my tam będziemy z aparatem! a po drugie między innymi w tej kategorii będzie można zostać wyróżnionym przez organizatorów.

gryfnie
Podczas Biegu  bowiem zasady nagradzania będą nieco inne niż to jest zazwyczaj. Nagrody mają szansę zdobyć:

Najszybszy Biegacz i Biegaczka
Najszybszy zawodnik i zawodniczka na wózku
Najstarszy Biegacz i Biegaczka
Najbardziej roztańczony Biegacz i Biegaczka
Najlepiej przebrany Biegacz i Biegaczka
A specjalne nagrody przyznają RCKiK (za najlepsze przebranie w klimacie wampirycznym), Festiwal kolorów (najbardziej pokolorowany uczestnik) i Śląskie Wesołe Miasteczko.

A teraz najważniejsze – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!

Wszystkie osoby, które wysłały nam maila DO DZISIAJ, DO GODZINY 16:00 z prawidłową odpowiedzią na nasze pytanie czyli: PARK ŚLĄSKI OBCHODZI 65te URODZINY miały szansę, wygrać pakiet startowy na Gryfny Bieg Kolorów, który odbędzie się już w tę sobotę.

Tadam oto szczęśliwcy:

MARTYNA ROTECKA

oraz

ANNA WILCZOK

GRATULACJE!! ŻYCZYMY POWODZENIA NA BIEGU I KUPĘ ŚMIECHU 🙂
MK team :*

REGULAMIN BIEGU – PARKOWE HERCKLEKOTY

Osiągnęliśmy limit startujących i zapisy zostały zamknięte. Dziękujemy za duże zainteresowanie. To dla nas ogromne wyróżnienie. Niestety, ze względów organizacyjnych może wystartować maksymalnie 300 osób. Bardzo prosimy o niedokonywanie wpłat wpisowego.

ZAPRASZAMY ZA ROK 🙂

REGULAMIN

BIEG WALENTYNKOWY – PARKOWE HERCKLEKOTY – 14 LUTY 2015 r.

herc

 Read more

MK TEAM ORGANIZUJE PARKOWE HERCKLEKOTY

Zanim ruszą oficjalne zapisy, wrzucam pierwsze info na temat kolejnego (drugiego) przedsięwzięcia MK teamu. Jednocześnie bardzo serdecznie polecam i zachęcam do udziału.

hercklekoty

TU zamówisz koszulkę na nasz bieg.

A tutaj dowiesz się co, gdzie i kiedy 🙂

V BIEG PO SERCE ZBÓJA SZCZYRKA

Stowarzyszenie Zbója Szczyrka, Miasto Szczyrk oraz Stowarzyszenie Światowe Igrzyska Polonijne „Polonia – Austria”, zapraszają na kolejną odsłonę Biegu po Serce Zbója Szczyrka pod hasłem „Winter Edition”, która odbędzie się 25. stycznia 2015 na Placu św. Jakuba w Szczyrku.

Jest to impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze charytatywnym, mająca na celu wsparcie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, a także pomoc celom lokalnym. Wydarzenie o takiej formule już od kilkunastu lat odbywa się wokół wiedeńskiego ratusza, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem. Dlatego postanowiliśmy, że również w Szczyrku pomożemy chorym dzieciom, a przy okazji zorganizujemy wielką imprezę dla absolutnie WSZYSTKICH!

Ideą imprezy jest pokonanie jak największej ilości okrążeń wyznaczonej trasy. Pragniemy zaznaczyć, że technika jest dowolna, a w wydarzeniu uczestniczyć może każdy.

UWAGA! W edycji zimowej dopuszczalne jest poruszanie się:
– pieszo lub biegiem (np. z grupą znajomych, z psem, z koleżanką czy kolegą, z kijami do nordic walking itd.)
– pieszo, ciągnąc sanki z dzieckiem
– na nartach biegowych (będzie osobno wyznaczona pętla)
Rowery są ZAKAZANE!

Jedno okrążenie wyznaczonej trasy = określona kwota, która zostanie przeznaczona na pomoc chorym dzieciom.

Biegowi towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, m.in. muzyka w wykonaniu kapeli góralskiej, stoiska z wyrobami rękodzieła sztuki ludowej, punkty medyczne, stoiska partnerów akcji, gry i zabawy dla najmłodszych. Dla najaktywniejszych Organizator przewidział nagrody rzeczowe. Na zakończenie planowane jest rozpalenie ogniska.

Bieg będzie ponownie odbywać się pod hasłem „Bezpiecznie ze Zbójem Szczyrkiem”. Przygotowujemy m.in. opaski odblaskowe. Pieniądze ze sprzedaży gadżetów zostaną przeznaczone na cele charytatywne.

1

ZBÓJ SZCZYREK WYJAŚNIA NAM UDZIAŁ W BIEGU:

CEL GŁÓWNY IMPREZY?
Pozyskanie środków finansowych, wspierających budowę prototypu sztucznego serca dla dzieci przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu oraz pomoc celom lokalnym – małym mieszkańcom Szczyrku.

CEL BIEGU?
Zdobycie jak największej ilości Serc Zbója Szczyrka.

JAK JE ZDOBYĆ?
Po pokonaniu wyznaczonej trasy biegu, otrzymujesz na karcie stempel, symbolizujący Serce Zbója Szczyrka. Teraz możesz wystartować do kolejnej rundy.
Im więcej razy pokonasz trasę, tym więcej serduszek-stempli otrzymasz.

JAK POKONAĆ TRASĘ BIEGU?
Zimową trasę biegu można pokonać na nartach biegowych, truchtem, na sankach, spacerują z psem, można ją pokonać pieszo w grupie przyjaciół czy przejść z kijami do nordic walking.
Mile widziane są także osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich.
UWAGA! W edycji zimowej dopuszczalne jest poruszanie się:
– pieszo lub biegiem (np. z grupą znajomych, z psem, z koleżanką czy kolegą, z kijami do nordic walking itd.)
– pieszo, ciągnąc sanki z dzieckiem
– na nartach biegowych (będzie osobno wyznaczona pętla)
Rowery są ZAKAZANE!

ILE CZASU TRWA BIEG?
Na pokonanie trasy biegu masz czas 2 godziny.
Bieg rozpoczyna się w niedzielę 25. stycznia o godz. 15:00 i będzie trwać do godz. 17:00 (godziny mogą ulec nieznacznym zmianom, o czym niezwłocznie poinformujemy). Trasę możesz pokonywać nieprzerwanie, możesz również robić przerwy, aby odpocząć lub wziąć udział w atrakcjach towarzyszących imprezie i później kontynuować bieg.

CO MAM ZROBIĆ ABY WYSTARTOWAĆ?
1. Udać się do punktu meldunkowego, tam otrzymasz do wypełnienia kartę biegu i numer startowy.
Karty biegu można będzie pobierać od godz. 13:00 w Biurze Organizatora na miejscu imprezy.
UWAGA!
ORGANIZATOR NIE PLANUJE ZAPISÓW NA MIEJSCU ZAWODÓW, CO ZNACZNIE SKRÓCI CZAS OCZEKIWANIA W BIURZE ZAWODÓW NA ODBIÓR KARTY BIEGU.

PODSTAWĄ DO PÓŹNIEJSZEJ KLASYFIKACJI, BĘDZIE DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KARTY, KTÓRĄ OTRZYMACIE W BIURZE NA MIEJSCU IMPREZY I ODDANIE JEJ W BIURZE PO UKOŃCZENIU BIEGU!
2. Uiść opłatę w wysokości 10zł*, upoważniającą do odbioru pakietu pamiątkowego, zawierającego m.in. certyfikat, bon żywieniowy, gadżety biegu i sponsorów.
* dzieci do lat 5 są zwolnione z opłaty startowej
3. Następnie udaj się na start i rozpocznij pokonywanie trasy.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, uwzględniając indywidualne możliwości fizyczne na pokonanie okrążeń wyznaczonej trasy. Osoby niepełnoletnie winny pojawić się na starcie z opiekunem.

Pamiętaj, abyś za każdą rundę otrzymał na mecie stempel z serduszkiem, czyli jedno Serce Zbója Szczyrka.

JAK MOGĘ POMÓC?
Jedno okrążenie wyznaczonej trasy (1 serduszko na Karcie Biegu) = określona kwota, która zostanie przeznaczona na pomoc chorym dzieciom.
Jeśli zdobyłeś np. 5 serduszek, a za każde na Karcie Biegu zadeklarowałeś przekazać np. 2 zł, to na konto wpłacasz 10zł.

JAK WYGRAĆ?
Pokonaj chociaż jedno okrążenie. Wygrywają wszyscy, którzy zdobyli co najmniej jedno Serce Zbója Szczyrka.

CZY SĄ NAGRODY SPECJALNE?
Tak. Każdy, kto w swojej kategorii zdobędzie największą ilość serc, otrzymuje nagrodę specjalną. Wyniki zostaną ogłoszone po ok. 7 dniach od dnia imprezy – na stronie Szczyrku, profilach Miasta Szczyrk i Biegu po Serce Zbója Szczyrka na Facebooku.

KTO MOŻE BYĆ TWOIM SPONSOREM I JAK POZYSKAĆ SWOJEGO SPONSORA?
Możesz powtórzyć swoim bliskim motto naszego Biegu „JA uczestniczę, TY sponsorujesz, MY pomagamy”.
Powiedz Im o naszej idei pomocy, o naszym wspólnym celu i poproś bliskich, aby zgodzili się za każde pokonane przez Ciebie okrążenie, przeznaczyć jakąś kwotę. Po zakończeniu Biegu, udasz się do Nich i przedstawisz Im Kartę Biegu z wyszczególnioną ilością zdobytych serduszek.
Jeśli Twój „sponsor” zgodził się zapłacić np. 5zł za każde okrążenie, a Ty pokonałeś np. 5 okrążeń, wtedy wręczy Ci kwotę 25zł, którą wpłacicie na konto Organizatora.
Wszystkie pieniądze uzbierane w ten sposób będą w 100% przekazane na cel biegu.
Sponsor może wyposażyć Cię w firmowe T-shirty, czapki, naklejki itp.
Bądź swym dobrym menedżerem i pozyskaj dla siebie sponsora Biegu po Serce Zbója Szczyrka!

JAK MOGĘ POMÓC JEŚLI NIE UDA MI SIĘ POZYSKAĆ SWOJEGO SPONSORA?
Zawsze możesz według własnego uznania wpłacić na podane konto dowolną kwotę.
Jeśli jej nie masz lub nie stać Cię na nią, to pamiętaj, że uczestnicząc w Biegu po Serce Zbója Szczyrka, wspierasz ideę Biegu i poszerzasz naszą grupę Dobrych Serc Zbója Szczyrka.

DBAJĄC O ZDROWIE SERC, KTÓRYM POMAGASZ, DBASZ RÓWNIEŻ O ZDROWIE WŁASNEGO SERCA.

UCZESTNICZĄC W BIEGU – POMAGASZ INNYM, POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ RÓWNIEŻ SOBIE.

BIEG Z KOLĘDĄ

Centrum Społecznego Rozwoju zaprasza do udziału w Biegu z Kolędą, który odbędzie się 18 stycznia 2015 roku w Orzeszu-Woszczycach. Dystans biegu to 5 kilometrów.
Wydarzenie jest realizowane przez Centrum Społecznego Rozwoju, przy wsparciu wolontariuszy z Malty, Turcji i Włoch.
Bieg rozpocznie się o godzinie 14:30 spod OSP w Orzeszu-Woszczycach (ul. Piaskowa).
Wpisowe wynosi 15 złotych. W ramach opłaty wszystkim uczestnikom zapewniamy pamiątkowe medale, grochówkę, herbatę i wodę.
kolęda medal
Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
indywidualna mężczyzn w kategorii biegowej na dystansie 5 km,
indywidualna kobiet w kategorii biegowej na dystansie 5 km,
indywidualna organizacji pozarządowych (NGO) w kategorii biegowej na dystansie 5 km, która obejmuje członków, pracowników i wolontariuszy organizacji  pozarządowych oraz pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej i inkubatorów organizacji pozarządowych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kapicaklaudia@gmail.com, podając swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwę klubu. Członków, pracowników i wolontariuszy organizacji  pozarządowych oraz pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej i inkubatorów organizacji pozarządowych prosimy ponadto o dopisaniu w zgłoszeniu zapisu: Kategoria NGO.
Wszelkich informacji udziela:

  • Klaudia Kapica, e-mail: kapicaklaudia@gmail.com, nr telefonu: 695 196 497.
  • Michał Pietrzok, e-mail: mpietrzok@gmail.com, nr telefonu: 608 616 675,
Po biegu, wraz z orzeskim stowarzyszeniem „Piwnica” zapraszamy na wspólne kolędowanie przy ognisku, które rozpocznie się o godz. 17:00.
Bieg jest częścią projektu Specific Posibilities Of Raising capabiliTies (SPORT), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje dotyczące biegu znajdują się w Regulaminie biegu, który zamieszczamy poniżej.

 

bieg

WYŚCIG PRZEŁAJOWY NA TRZECH STAWACH ZA NAMI

Za nami II Ogólnopolski Wyścig Przełajowy CX Katowice. W tym roku, poza rywalizacją przełajowców udział w imprezie wzięli zawodnicy na rowerach MTB oraz bez licencji. Nas, jako patronów medialnych, nie mogło zabraknąć na tej imprezie.

Chociaż pogoda wydawała się być przychylna – nie padał deszcz ani śnieg, świeciło słońce i termometr pokazywał 4 stopnie – to było to jedynie złudne odczucie. W rzeczywistości wiał silny wiatr, który potęgował chłód a resztki śniegu zamieniły się w błoto. Jednym słowem – zawodnicy nie mieli łatwo…..

DSCF4646

DSCF4645

DSCF4648

DSCF4567

DSCF4573

 Read more