nordic walking

II SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI – RUSZAJĄ ZAPISY

Kochani 🙂

Cieszymy się, że po raz kolejny będziecie z nami. Już za dwa miesiące wystartują II SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI. Zapoznajcie się z treścią regulaminu i jeśli tylko ją akceptujecie, będzie nam miło spotkać się z Wami na naszej kolejnej imprezie sportowej. Ze swojej strony możemy obiecać Wam, że jak zwykle do zawodów podejdziemy z dużym sercem i zaangażowaniem, aby dać Wam możliwość trochę się pościgać, trochę powygłupiać (liczymy na kreatywność w wyborze stroju na poziomie z zeszłego roku) ale przede wszystkim, aktywnie spędzić czas w plenerze, z przyjaciółmi, dobrze się bawiąc 🙂 Śledźcie nasze wydarzenie na Facebooku T U T A J, bo właśnie tam będziemy udostępniać newsy 🙂

nocne marki

REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING

II SIEMIANOWICKIE NOCNE MARKI”

29 PAŹDZIERNIKA 2016 r.


I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu i marszu Nordic Walking jest:

MK TEAM EVENTS

ul. Komuny Paryskiej 3/97

41-100 Siemianowice Śląskie,

NIP: 6431623559, REGON: 362605790

Partnerem biegu jest:

Fundacja Sport Support organizator programu Lider Animator

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

Siemianowickie Centrum Kultury

Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie pana Rafała Piecha.

Zasady biegu dla dzieci zamieszczone zostały w oddzielnym regulaminie.

II. TERMIN, MIEJSCE TRASA i POMIAR CZASU

1.Bieg i marsz Nordic Walking odbędzie się 29 października 2016 roku na terenie Bażantarni oraz stawu „Rzęsa” w Siemianowicach Śląskich. Teren jest mieszany, głównie ścieżki leśne.

2.Start zawodów: godzina 17:00 przy stawie „Rzęsa” (do miejsca startu należy udać się piechotą Aleją Spacerową, pozostawiając samochód przy ulicy Dworskiej lub w okolicy Urzędu Skarbowego przy ulicy Świerczewskiego 84, wtedy do stawu Rzęsa należy dostać się od strony sklepu Wielbłąd tj. ul. Świerczewskiego 85.
Zawodnicy na start muszą zgłosić się MAKSYMALNIE do godz. 16:00. Biuro zawodów zostanie zamknięte punktualnie o godzinie 16:30.

3.Trasa nie posiada atestu PZLA
1 okrążenie – 5 km

2 okrążenia – ok. 9 km

Marsz Nordic Walking – tylko 5 km

Zawodnik dokonuje wyboru dystansu podczas zapisów.

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY DYSTANSU W DNIU BIEGU!!

Zawodnik, który wystartuje na innym dystansie niż deklarował podczas zapisów, musi liczyć się z oficjalną dyskwalifikacją.

4.Trasa będzie miała oznaczenia co 1 km

5. Na trasie będą ustawieni wolontariusze, którzy kontrolować będą czy zawodnicy skracają trasę, tacy zawodnicy zostaną zdyskwalifikowani.

6.Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 minut.

7. Klasyfikacja zawodników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto.

8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu, który przeprowadzi firma Timing4U.

9. Organizator zapewnia punkt odżywczy na mecie.

III. UCZESTNICTWO

1. W biegu/marszu prawo startu mają osoby, które do dnia 29 października 2016 roku ukończą 18 lat. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu/marszu pod warunkiem dostarczenia podpisanego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

Zawodnicy poniżej 16 roku życia mogą wystartować tylko w obecności rodzica lub opiekuna.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (może być prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze zawodów (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Zawodnicy są zobowiązani do odbioru pakietu startowego osobiście. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią, warunkiem jest: dostarczenie podpisanego upoważnienia do biura zawodów wraz z kserokopią dowodu osobistego osoby startującej.

3. Zawodnicy biorą udział w biegu/marszu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu/marszu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym w pełni akceptuje powyższe regulacje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, adres, data urodzenia, klub) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy „II Siemianowickie Nocne Marki”.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat organizowanych przez siebie zawodów.

7. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów działającym przy linii startu od godziny 12:00 do 16:30, wyłącznie w dniu zawodów.

IV. ZGŁOSZENIA i KLASYFIKACJA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego T U T A J (należy najpierw założyć konto, potem się zapisać, to samo konto obowiązuje na wielu biegach, które obsługuje firma TIMING4U)

2. Wysokość opłaty startowej za bieg i marsz nordic walking

uiszczona do dnia 30.09.2016r. wynosi 40 zł

uiszczona do dnia 14.10.2016r. wynosi 45 zł


NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI BY ZAPISAĆ SIĘ I OPŁACIĆ BIEG W DNIU IMPREZY!

Obowiązuje limit 600 zawodników

3. Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe


MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, BANK BGŻ PNB PARIBAS w Siemianowicach Śląskich

nr 88160014621833763900000001

Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, nazwa biegu: Nocne Marki.

W przypadku braku zaksięgowania przez nas przelewu na liście startujących, prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres kapicaklaudia@gmail.com

4. Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi.

5. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

6. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, nie będą miały możliwości udziału w biegu ze względu na trudność trasy.

8. W ramach opłaty startowej za II Siemianowickie Nocne Marki uczestnik otrzymuje:

a) numer startowy, agrafki b) pamiątkowy medal na mecie biegu c) wodę na mecie biegu d) posiłek regeneracyjny na mecie biegu – kiełbaskę oraz bułkę.

9. Podczas II Siemianowickich Nocnych Marków będą prowadzone następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – bieg 5 km

zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi

+

PUCHAR dla najszybszej siemianowiczanki/siemianowiczanina

b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – bieg 9 km

zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi

+

PUCHAR dla najszybszej siemianowiczanki/siemianowiczanina

c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – marsz 5 km

zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi

d) Najlepiej przebrana Zawodniczka – nagroda rzeczowa

e) Najlepiej przebrany Zawodnik – nagroda rzeczowa

f) Puchar dla najliczniejszej drużyny, która wystartuje w zawodach

+ losowanie nagród

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane na klatce piersiowej (z przodu) lub na pasku .

2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

6. Organizator nie zapewnia natrysków.

7. Organizator zapewnia szatnię oraz depozyt jednak nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas zawodów.

8. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

9. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika Nordic Walking, który podczas zawodów podbiega. Organizator nie dopuszcza podbiegania.

10. Zaleca się używania czołówek przez zawodników oraz dodatkowego oświetlenia np. odblasków

11. Dodatkowe informację można uzyskać pod numerami telefonów i adresami email:

a) Klaudia Kapica tel. 695 196 497 mail: kapicaklaudia@gmail.com

b) Marek Witor tel. 607 825 707 mail: marek.witor@gmail.com

DO ZOBACZENIA NA STARCIE!
MK team 🙂

RUSZAJ SIĘ ZNAMI! CZWARTKOWE NORDIC WALKING Z MK TEAM

Już w najbliższy czwartek wystartuje nasz kolejny trening z kijami. Zapraszamy wszystkich niezależnie od tego czy umiecie chodzić a także czy macie kije 🙂

Dołącz do naszego wydarzenia na facebooku – TUTAJ!

NORDIC WALKING W WIELKIM MIEŚCIE

Zainteresowanie naszymi „Czwartkami z Nordic Walking” przerasta nasze oczekiwania. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że udaje się nam wyciągnąć ludzi z domu pomimo natłoku obowiązków. A najpiękniejsze słowa jakie kierowane są w naszą stronę to te kiedy słyszymy – Nie możemy doczekać się już kolejnego czwartku. DZIĘKUJEMY!! I już dziś zapraszamy na kolejny czwartek z nami 🙂

Zapisz się na wydarzenie – TUTAJ

NORDIC TEAM

I PO WAKACJACH….. SIERPIEŃ, TAKI BYŁ :)

Co to dużo pisać, jak zwykle dużo się działo. Było dużo pracy, trochę zabawy, pycha jedzenie i mini wakacje.  Wrzesień już zapowiedział wiele zmian. Mamy nadzieję,że wszystkim wyjdą na dobre. Podobno zmiany zawsze takie są, więc przyjmiemy je „na klatę” 🙂

Jak zwykle jedzenie. Jedzenie sensem życia 🙂 a w tym miesiącu pomaga nam fit catering „Na zdrowie”.

11948006_999710743412929_1318002289_n

11940143_999707053413298_306350731_n

11930674_999712606746076_678195063_n

11937973_999707173413286_1040444551_n

11350193_999710753412928_1619776485_n

11938245_999710710079599_135551856_n

11949736_999712603412743_1460942031_n

11924760_999707150079955_156839369_n

11938037_999707176746619_1164347653_n

Powołując się na nas możecie dostać 5% zniżki na zakupy TUTAJ.

Remont kuchni sprawił,że sama często w niej siedziałam. Tym razem oprócz ukochanych naleśników były też pierwsze w życiu konfitury 🙂

11930539_999710936746243_1556215631_n

11933073_999710923412911_41412953_n

11938982_999710973412906_1158153076_n

11948224_999710706746266_230330585_n

11940197_999710700079600_1792724174_n

Za to Mama zadbała o nas w podróży 🙂

11944593_999710896746247_1334603482_n

a podróżowaliśmy na Północ….

11855731_1207191149308056_2775893823342938476_n

11911663_999710860079584_1267052943_n

11944560_999710893412914_1770942765_n

Obraz 031

Sierpień to była jedna wielka podróż, która niestety czasem kończyła się tak…..

11938012_999710746746262_1676276317_n

Było też weseleeeee 🙂

11935725_995479797169357_884553805_n

11922844_999712616746075_2052547284_n

11938910_999712740079396_1248280870_n

11350055_999712653412738_1825564226_n

11934222_999712643412739_61117604_n

11910937_999712626746074_1061430047_n

11948207_999712620079408_1250052698_n

11940143_999707206746616_881146392_n

11951038_999707200079950_1134403685_n

11992198_999712693412734_1300725060_n

11992285_999712656746071_1953208229_n

11949672_999707186746618_566653291_n

i taka Cola mi się trafiła 🙂

11949677_999707196746617_1796565080_n

Oprócz tego, pracujemy, robimy zdjęcia i testujemy nowy sprzęt 🙂

11992432_999712600079410_99810191_n

11992128_999707146746622_311827801_n

Solesus

11949734_999707183413285_129822078_n

Trening też był a nawet zaliczyłam dwa wyzwania, które sama sobie wymyśliłam 🙂

11949655_999710930079577_699920181_n

11873769_1207058069321364_6317836827514146789_n

kkkkkk

11879015_1665876926987545_7050133330599962646_o

11911456_990893244294679_747427629_n

11230984_1209622542398250_5580944003833022493_o

Nasz nordicowy, czwartkowy team 🙂 Cały sierpień razem.

mk skład

we

No i na koniec, jedyna w swoim rodzaju – Fiona 🙂

11944976_999710900079580_100055176_n

11950856_999707140079956_416872664_n

11930688_999710946746242_1522752913_n

11940253_999707156746621_327111968_n

11940197_999710926746244_74330925_n

Ten miesiąc przyniósł jeszcze jedną niespodziankę. Artykuł na nasz temat ukazał się w Dzienniku Zachodnim i fan page przekroczył magiczne 3500 fanów – dziękujemy 🙂

11822485_1198397070187464_7652260065866997514_n

11949666_999707040079966_321226399_n

 

 

PARKOWY PÓŁMARATON JUŻ W TĘ NIEDZIELĘ

Wielkimi krokami zbliża się Parkowy Półmaraton. W niedzielę 6 września, na trasie może się pojawić ponad tysiąc zawodników, którzy pobiegną nie tylko dla siebie, ale również dla jednej z wybranych organizacji. Sporo ciekawych atrakcji przygotowano też dla kibiców bo Parkowy Półmaraton to więcej niż bieg. To okazja do wzięcia udziału w sportowym pikniku, pełnym atrakcji, pysznego jedzenia i ciekawostek dotyczących zdrowego trybu życia. Nie trzeba koniecznie brać udziału w biegu, aby skorzystać z oferty, która zostanie przygotowana w strefie piknikowej, promującej zdrowy styl życia. Podobnie jak na „Śniadaniach na trawie”, będzie tam poruszana tematyka związana ze zdrowym odżywianiem, promocją aktywności fizycznej jako takiej i slow life.

Podczas pikniku biegacze oraz goście Parku będą mogli zapoznać się i skorzystać z ofert firm produkujących sportową odzież, sprzęt, klubów fitness, Śląskiego Laboratorium Analitycznego oraz spróbować przysmaków ze stoisk ze zdrową żywnością.

Dystans do pokonania w biegu głównym, to oczywiście 21 kilometrów i 97,5 metra. Trasa będzie atestowana, jednak inna, niż podczas dwóch pierwszych edycji Parkowego Półmaratonu. Biegacze tym razem pokonają dwie pętle.

– Nowa trasa sprawi, że bieg będzie szybszy i bardzo możliwe, że pobity zostanie zeszłoroczny rekord Parkowego Półmaratonu (1:14:36 – red.), który należy do Piotra Magiery z Myszkowa. Zawodnicy pobiegną m.in. obok ogrodzenia ZOO, po raz pierwszy przez Rosarium i okrążą Duży Staw. Nie zabraknie oczywiście podbiegu na Górę Parkową, chociaż tym razem ograniczymy go do dwóch, nie trzeba będzie walczyć trzy razy jak dotychczas – wyjaśnia Filip Żok, odpowiedzialny za biegowe imprezy w Parku Śląskim.

Trasa - Parkowy Półmaraton

Zawodnicy, którzy półmaraton planują dopiero na przyszłość lub po prostu nie preferują biegów na takim dystansie, będą mogli pokonać trasę o połowę krótszą. Na „dychę” mogą wystartować również kijkarze. Wszystkie grupy zawodników mijać będą malownicze i urokliwe zakątki ZOO i Parku Róż.

Bieg – podobnie jak przed rokiem – ma swój społeczny wymiar. Zawodnicy zdecydują, na wsparcie której z pięciu organizacji – Dom Aniołów Stróżów, Fundację Park Śląski, Fundację Iskierka, Fundację „Mam marzenie” czy Fundację S.O.S dla Zwierząt – zostanie przekazana część ich wpisowego. Wspierane podmioty przygotują natomiast strefy kibica, w których będą m.in. dopingować uczestników.

– Spotkałem się z tym w Londynie. Biegacze dzięki swojej pasji mogą wesprzeć innych, czy może być coś piękniejszego? – zastanawia się Żok.

Fundacje chcąc się odwdzięczyć biegaczom za swoją pomoc finansową zapewnia strefy kibica, które będą zagrzewać do „walki”

– Z kibicowaniem u nas kiepsko, biegacze mogą liczyć na doping na starcie / mecie ale po drodze są sami. W tym roku będzie inaczej. Przedstawiciele wspieranych fundacji szykują coś extra. Mamy nadzieję, że niejeden zawodnik poczuje wiatr w żaglach dzięki głośnym kibicom – stwierdza Filip Żok.

Już 6 września o 10:00 nasi przedstawiciele sprawdzą na własnej skórze słynny parkowy podbieg, zachwycą się urokliwym Parkiem Róż i przede wszystkim wesprą Fundację Iskierka.

CHODZIMY JUŻ RAZEM OD MIESIĄCA – CZWARTKI Z NORDIC WALKING I MK TEAM

Za nami kolejne spotkanie w ramach „Czwartków z Nordic Walking”, które wyjątkowo, w tym tygodniu odbyło się w środę. Dziękujemy wszystkim za udział i już dziś zapraszamy za tydzień.

Dołącz do naszego wydarzenia na facebooku – TUTAJ.

Zobacz naszą trasę – TUTAJ.

Zapraszamy!! MK team.

11227757_320200871437308_2827155967584673181_n

11873447_320201831437212_5320254654064625180_n

11889529_320201758103886_784709955276719163_n

11866317_320201691437226_5386863803013505286_n

11891989_320201738103888_3289825999999469555_n

 

CZWARTKI Z NORDIC WALKING – ZA NAMI SPOTKANIE NR 3

Nasza grupa rośnie w siłę. Trzeci czwartek za nami. Nordic Walking na stałe zagościł wśród wielu mieszkańców Siemianowic, czekamy na resztę 🙂

mk skład

CZWARTKI Z NORDIC WALKING – MASZERUJ Z MK TEAM

Nordic Walking pochłonął nas bez reszty. Praktycznie w ogóle nie biegamy. Nasze treningi i starty są w 100% w towarzystwie kijów. Mówiąc treningi, mam na myśli jeden trening z Night Runners, gdzie mamy przyjemność maszerować z chętnymi do uprawiania nordic walking. Uznaliśmy, że zbyt mało czasu poświęcamy na maszerowanie, a startowanie w zawodach bez wcześniejszego przygotowania, nie przynosi na mecie takich rezultatów, jakbyśmy chcieli.

Aby to zmienić postanowiliśmy „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu” – zorganizować otwarte spotkania nordic walking, które po pierwsze niejako będą dla nas mobilizacją do treningu, a po drugie zachęcą innych do dołączenia do naszego teamu.
W tym celu powołaliśmy do życia projekt pod nazwą – CZWARTKI Z NORDIC WALKING.

11825642_316673761790019_5038726762176791838_n

Pierwsze spotkanie za nami. Ekipa w  100% składała się z naszych znajomych, w tym moich kochanych rodziców, mamy jednak nadzieję, że cykliczne treningi zachęcą innych i zmobilizują do przyjścia na kolejny spacer z nami.

11224162_316676058456456_511779060250967707_n

Więc!! Jeśli chciałbyś zacząć przygodę z Nordic Walking ale nie masz z kim? Chciałbyś spróbować ale nie wiesz czy Ci się spodoba?
Maszerujesz ale nie wiesz czy robisz to dobrze? A może po prostu masz ochotę pomaszerować w towarzystwie innych osób?
DOŁĄCZ DO NAS! 🙂

11707585_316676115123117_8572549985010925098_n

11180643_316676111789784_5989829171332726343_n

MK team czyli Marek Witor i Klaudia Kapica zapraszają na czwartki z Nordic Walking, które będą odbywać się cyklicznie, o ile warunki pogodowe na to pozwolą.
Spotykamy się o 19:30 pod Mosirem w Siemianowicach Śląskich. Spotkania rozpoczynamy od wspólnej rozgrzewki i kilku wskazówek jak maszerować poprawną techniką Nordic Walking. W zależności od waszych potrzeb, kondycji i chęci, będziemy pokonywać dystans około 5 km. Tempo też będziemy dostosowywać do Waszych potrzeb.

11754453_316676155123113_2753381950402015297_o

Nie masz kijów? Napisz nam o tym a na pewno znajdziemy jakieś aby wypożyczyć, niestety póki co ich ilość jest ograniczona.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, PANIE, PANÓW, MŁODSZYCH I STARSZYCH!! NORDIC WALKING TO AKTYWNOŚĆ DLA WSZYSTKICH!!

11828729_316676061789789_5795147779899436727_n

ps. Zajęcia są bezpłatne i mają charakter towarzysko – rekreacyjny 🙂

MIEJSCE ZBIÓRKI: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”
Park Pszczelnik 3, 41-100 Siemianowice Śląskie

TEST KIJÓW EXEL Nordic Walker PRO CURVE ALIS

Chociaż moja przygoda z Nordic Walking trwa zaledwie od stycznia tego roku, Marek rozpoczął maszerować dużo wcześniej. Pomimo młodego wieku i ogólnej kondycji ocenianej na dobrą, czasem organizm kryje w sobie choroby, które mogą nas wyeliminować ze sportowego życia. Tak było z Markiem. Diagnoza jaką usłyszał od lekarzy nie pozostawiała złudzeń: Spacery, rekreacyjna jazda na rowerze….żadnych sportów wyczynowych.

Można przeżyć szok, zwłaszcza będąc młodą osobą przed którą całe życie….

Tak zaczęła się przygoda Marka z nordyckim spacerem….

10644514_312278795562849_8666019897119531137_o

Wiadomo, że nic tak nie łączy jak wspólna pasja. Marek zaraził mnie swoją. Maszerujemy razem w poniedziałki prowadząc grupę kijkarzy w ramach spotkań Night Runners oraz podczas różnego rodzaju zawodów, w których bierzemy udział. Pomimo zacięcia, Marek nie może na zawodach dawać z siebie tyle ile by chciał, dlatego z reguły przyjmuje rolę mojego osobistego zająca, który nie pozwala mi się poddawać, zwalniać i odpuszczać bez walki. Chociaż czasem na trasie marudzę i mam ochotę zabić, to na mecie zawsze jestem wdzięczna 🙂

kk

Pomimo, iż traktujemy naszą przygodę z kijami jako zabawę, do Nordic Walking podchodzimy bardzo poważnie. Studiujemy prawidłową technikę, słuchamy i uczymy się od najlepszych. Staramy się odpowiednio dobierać strój oraz przede wszystkim sprzęt.

Testowaliśmy zarówno kije marki NO NAME, które można kupić w pierwszym lepszym markecie, trochę lepsze ze sklepów sportowych, aż po kije, których używamy obecnie czyli EXEL Nordic Walker PRO CURVE ALIS.

IMG_3177

IMG_3180

Wprawdzie w naszym przypadku nie była to przesiadka z malucha do Mercedesa bo poprzednie kije, również Exele, wspominamy bardzo miło, ale różnica jest znaczna, zauważalna i wyczuwalna.

Przede wszystkim kije są „krzywe”. Curve czyli wygięty trzon kija wg producentów powinien redukować drgania. Oprócz tego kije posiadają system ALIS czyli  wypinaną rękawiczkę. I ostatnie Quick Lock System czyli błyskawiczna wymiana grotów.

Podczas startów w zawodach zwracaliśmy uwagę na wszystkie 3 aspekty, którymi producent zachęca do kupna.

Chociaż na początku dość sceptycznie podchodziliśmy do wygiętych kijów po kilku startach nie zamienilibyśmy ich na żadne inne. Naszym zdaniem wygięty trzon wymusza na użytkowniku poprawną technikę nordic walking, dzięki czemu pracuje nie tylko ramie ale także bark i triceps, to z kolei powoduje, że wybicie jest silne  i wpływa na szybkość marszu. Co do redukcji drgań, owszem nie wyczuwamy, jednak te, których używaliśmy wcześniej też radziły sobie z tym całkiem dobrze.

1506723_1178804108813427_5477647062065583321_n

11539059_1175360835824421_248228785167652543_o

Szybkość……. Marsz, chód sportowy czy może już bieg?

Chociaż wspominałam,że traktujemy Nordic Walking jak zabawę, nie spinamy się na zawodach i nie biegamy! w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników na mecie, staramy się poprawiać naszą technikę marszu oraz wydolność. Bez wątpienia kije EXEL Nordic Walker PRO CURVE ALIS  w tym pomagają.

Z pewnością nic tak nie wpłynie na szybkość marszu jak kondycja fizyczna ale nie ma co ukrywać, że używany sprzęt, buty a także nawodnienie i dieta, pomogą nam w poprawieniu wyników. Nordic Walking to MARSZ. Marsz to nie bieg, to nawet nie chód sportowy, więc nie powinniśmy zapominać, że bardziej od naszego czasu liczy się technika z jaką maszerujemy a obiecane 90% pracy mięśni uruchamiamy tylko wtedy, gdy robimy to poprawnie.

Często zdarza się, że zawody organizowane są tylko na asfaltowej trasie lub tylko w lesie. Czasem jednak organizator zapewnia kijkarzom i jedno i drugie. Można zaryzykować marsz  w grotach, można iść w „bucikach” o ile zmiana podłoża jest na tyle częsta, że wymiana końcówek nie jest opłacalna. Co jeśli na pięcio kilometrowej trasie połowę stanowi asfalt a drugą połowę leśne aleje? Quick Lock System czyli błyskawiczna wymiana grotów, to genialne rozwiązanie zastosowane w kijach Exel PRO CURVE. Wiele osób sugerowało nam,że system mimo, iż pomysłowy to jednak może wpływać na wagę kija lub luzować podczas marszu, a co za tym idzie przeszkadzać. Nic bardziej mylnego. Quick Lock nie tylko ułatwia życie podczas różnorodnego podłoża, ale także chroni nas przed utratą gumek/ bucików.

11659297_1175306619163176_2943347028875668154_n

11143381_896620547083596_7647947386004119880_n

11193226_1175305935829911_3760731913280686591_n

11709701_312279142229481_2879125610611555189_o

11713792_312279108896151_1555654180279528811_o

O wypinanej rękawiczce i jej zaletach pisać nie trzeba. Moim zdaniem powinna być standardem we wszystkich kijach. Ta exelowska nie tylko dobrze leży, ale także wpływa na jakość i technikę marszu. Odpowiednio wyprofilowany trzon oraz materiał z jakiego został skonstruowany pochłania pot, który pojawia się na dłoniach, zwłaszcza w upalne dni.

Podsumowując: zarówno my, jak i nasi koledzy, którzy użytkowali kije EXEL Nordic Walker PRO CURVE ALIS podczas wspólnych treningów, uważamy, że są warte swojej ceny. Wpływają na jakość marszu, technikę oraz komfort użytkownika, zarówno dzięki temu, że są lekkie ale także dzięki z pozoru zbędnym gadżetom.

11709318_313929745397754_8501042690806754119_n

11698901_1178804192146752_7964986377638567226_o

BIEG LATA I NORDIC WALKING W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach Śląskich oraz Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zapraszają 4 lipca br. (sobota) o godz. 11.00 na „Bieg Lata i Nordic Walking”. Tradycyjnie sympatycy biegania i nordic walking przemierzą 5,5 kilometrową trasę, która niezmiennie prowadzi alejkami Parku „Pszczelnik” do Pola Golfowego przez „Bażantarnię”, staw „Rzęsa” do mety w Parku „Pszczelnik”.

Tradycyjnie również, na pierwsze 100 osób które zapiszą się na bieg czekać, będą upominki, a dla wszystkich Organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek i coś do ugaszenia pragnienia.

Zapraszamy do udziału w aktywnym powitaniu lata !

Zgłoszenia można dokonać internetowo TUTAJ

bieg