śląsk

RAJD TROPEM SZWEDZKIEGO

RAJD NA ORIENTACJĘ
„TROPEM SZWEDZKIEGO”

Kim jest Szwedzki?

Zapewne każdy z Was widział jakieś graffiti Szwedzkiego. Charakteryzuje je duże poczucie humoru, wkomponowanie w przestrzeń miejską i komentowanie rzeczywistości.
Kto nie widział ma szanse zobaczyć na naszym rajdzie na orientację „Tropem Szwedzkiego”. Rajd odbędzie się 26 lipca 2014 roku.

szwedzki_plakat

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Aglomeracyjny Rajd na Orientację „Tropem Szwedzkiego” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 26 lipca 2014 r.
Terenem rozgrywania zawodów będą miasta: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Katowice i okolice.

CELE IMPREZY

Popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku;

Ukazanie Uczestnikom twórczości Szwedzkiego;

Wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczestników;

Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji;

Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację;

Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;

Sprawdzenie granic swoich możliwości.

BAZA RAJDU: 

Baza Rajdu będzie zlokalizowana najprawdopodobniej w Dąbrowie Górniczej lub Siemianowicach – będzie podana w późniejszym terminie.

ORGANIZATOR
FHU Rowerowa Norka
Monika Kosmala
ul. Łaskowa 25 A
42-523 Dąbrowa Górnicza
tel. 798 78 24 32
e-mail: kontakt@rowerowanorka.pl

www.rajdynaorientacje.rowerowanorka.pl

 

WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia jeden ciepły posiłek w Bazie Rajdu (po Rajdzie) oraz kiełbaski na ognisko.

TRASY:
Uczestnicy będą mieli do wyboru trasy o różnej długości i stopniu trudności:

Rowerowa rekreacyjna – 50 km;

Rowerowa giga – 100 km;

„Czymkolwiek” – 100 km;

Piesza – 30 km;

Piesza extreme – 50 km;

HARMONOGRAM RAJDU:
– 8:00 – 9:45 – wydawanie pakietów startowych;
– 9:45 – 10:00 – odprawa techniczna;
– 10:00 – start rajdu;
– 10:00 – 18:00 – rywalizacja Uczestników na trasie
– 18:00 – koniec limitu czasowego;
– 18:30 – oficjalne zakończenie rajdu.

FORMULARZ ZAPISÓW

PUNKTY KONTROLNE:

Punkty kontrolne (PK) w terenie będą oznaczone lampionami. Lampiony to biało-pomarańczowe kartki formatu A4, z numerem punktu, perforatorem oraz kodem punktu. Obecność na punktach będzie potwierdzana na kartach startowych, które uczestnicy (po otrzymaniu w biurze zawodów) muszą posiadać przy sobie. Potwierdzenie punktu kontrolnego będzie polegać na przedziurkowaniu odpowiedniej kratki na karcie startowej, w przypadku gdy na punkcie nie będzie perforatora należy spisać kod punktu na kartę startową lub zrobić zdjęcie kartki/lampionu na punkcie. W przypadku braku lampionu należy udokumentować fakt przybycia na miejsce PK zdjęciem miejsca,
w którym powinien znajdować się PK. Punkty kontrolne zlokalizowane będą przy graffiti Szwedzkiego. Ich odnalezienie nie powinno stanowić problemu dla każdego turysty. Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt osobiście.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

 Aby zostać sklasyfikowanym w zawodach na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK;
Za każdy prawidłowo potwierdzony PK zawodnik otrzyma 1 punkt przeliczeniowy;
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną osoby, które na danej trasie zdobędą najwięcej punktów przeliczeniowych w najkrótszym czasie;
W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę;
Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy;
W zawodach wykorzystywana zostanie mapa turystyczna;
Zawodnicy na trasach rowerowych zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym;
Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, kompas i podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
Nieklasyfikowani będą zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie dotrą na metę do godz. 19.00;
Uczestnicy startujący na trasie „czymkolwiek” mogą poruszać się motocyklem, samochodem, komunikacją miejską.
Uczestnicy, którzy podczas zawodów nie mogą bądź nie chcą kontynuować jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora;
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne lub odwołania zawodów z powodu siły wyższej.

KLASYFIKACJA:

Na trasach uczestnicy będą klasyfikowani w kategoriach:
Rowerowa rekreacyjna – 50 km – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (osoby do 16 roku życia);
Rowerowa giga – 100 km – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (osoby do 16 roku życia);
„Czymkolwiek” – 100 km – kategoria kobiety/mężczyźni/junior (osoby do 16 roku życia);
Piesza – 30 km – kategoria kobiety/mężczyźni;
Piesza extreme – 50 km – kategoria kobiety/mężczyźni.

ŚWIADCZENIA:

karta startowa, mapy i numer startowy,
posiłek regeneracyjny na mecie,
biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
wrzątek do celów spożywczych,
inne materiały w miarę napływu świadczeń.

NAGRODY:

Trofea dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach
Płótno namalowane przez Szwedzkiego dla osoby, która odpowie poprawnie na pytanie konkursowe